Podajniki wibracyjne

Podajniki wibracyjne z koszem CONSTMACH zapewniają podawanie surowca do kruszarek stanowiących część systemów kruszenia. Podajniki wibracyjne ustawione są przed główną kruszarką, kruszarką udarową I stopnia lub kruszarką szczękową, aby zapewnić surowiec odpowiedniej wielkości i zredukować koszty kruszarek pośrednich, zwiększając wydajność, zapewniając nieprzerwaną pracę systemu oraz jednorodną dystrybucję. Kosze takie posiadają następujące zalety: w przypadku nagłego odrzucenia i oczekiwania przy głównej kruszarce, przenośniki i przesiewacze są przeciążone na skutek nieprzerwanego załadunku.

Może to spowodować nieprawidłowości podczas kruszenia surowca w kruszarce udarowej, maszynach do wyrabiania piasku, kruszarkach stożkowych i kruszarkach z pionowym wałem powodując uderzenie cieplne. Ponadto takie nagłe przeciążenie ma wpływ na szybsze zużywanie się młota i innych części maszyny a także sam transport materiałów. Dlatego części narażone na zużycie odpowiadają za spadek wydajności nawet o 60% i wyższe koszty konserwacji. Ale to nie wszystko. Części narażone na zużycie to nie tylko części znajdujące się wewnątrz maszyny. Wiele nieprawidłowości jest spowodowanych stosowaną techniką kruszenia a także obsługą taśmy przenośnika i wyposażenia, powodując rozerwanie taśmy, jednostronne wytarcie rolek, zużycie łożysk, wałów bębna i innych części.

Występowanie takich problemów uniemożliwia uzyskanie wysokiej wydajności podczas przesiewania niestandardowego. Dlatego stosowane są podajniki i pośrednie kosze, aby wyeliminować zakłócenia, zapewnić jakość, zredukować koszty utrzymania i wydłużyć żywotność maszyny i wyposażenia.

Cechy PODAJNIKÓW WIBRACYJNYCH Z KOSZEM CONSTMACH:
Płynna wibracja,
Niezawodność
Długa żywotność
Transport surowców

Znajdujące się w naszej ofercie podajniki wibracyjne umożliwiają ograniczenie do minimum kosztów związanych z transportem dzięki modułowej konstrukcji i możliwości transportu w naczepie o zamkniętej obudowie i kontenerze.