PI-1 Mobilne kruszarki wapienia

Wymiary PI-1 są zgodne z międzynarodowymi przepisami o transporcie drogowym, co zapewnia łatwy transport z jednego na drugie miejsce.