PI-2 Mobilne kruszarki wapienia

Wymiary PI-2 są zgodne z międzynarodowymi przepisami o transporcie drogowym, co zapewnia łatwy transport z jednego na drugie miejsce.