JS-2 Mobilne kruszarki

Wymiary JT-1 są zgodne z międzynarodowymi przepisami o transporcie drogowym, co zapewnia łatwy transport z jednego na drugie miejsce.