Mobilna linia kruszenia i przesiewania V-80

Wymiary V-80 są zgodne z międzynarodowymi przepisami o transporcie drogowym, co zapewnia łatwy transport z jednego na drugie miejsce.