Mobilna linia kruszenia i przesiewania V-90

Wymiary V-90 są zgodne z międzynarodowymi przepisami o transporcie drogowym, co zapewnia łatwy transport z jednego na drugie miejsce.