Mobilna linia kruszenia i przesiewania V-70

Wymiary V-70 są zgodne z międzynarodowymi przepisami o transporcie drogowym, co zapewnia łatwy transport z jednego na drugie miejsce.