Mobilne węzły do płukania i przesiewania

Wymiary linii do płukania i przesiewania są zgodne z międzynarodowymi przepisami o transporcie drogowym, co zapewnia łatwy transport z jednego na drugie miejsce pracy.